Skruže jsou určeny pro stavbu jímek, retenčních nádrží , zásobníků vody apod. Kubaturu jímek je možno měnit počtem použitých skruží naskládáním na sebe, popř. zapojením do série.

Výrobky jsou vodotěsné vyrobené z betonu  C16/20-V4 s plastifikátorem Melment 10/40L a betonářské oceli J 10 335.

Spojení jednotlivých dílců se provádí vodotěsnou polyuretanovou pěnou s odolností vůči trvalému působení vody a organických nečistot a vnitřní stěny se po sestavení opatří hydroizolačním nátěrem.

Popis výrobku - příklad 2-skružový septik:

1) Železobetonová skruž pr. 2000 mm, síla stěny 150 mm (venkovní pr. 2300 mm), výška 1200mm (dno 150 mm). Skruž je opatřena polodrážkou. Váha 3600 kg

2) Železobetonová skruž pr. 2000 mm, síla stěny 150 mm (venkovní pr. 2300 mm), výška 1000mm. Skruž je opatřena polodrážkou a otvory pro vtok a výtok pro napojení do kanalizacenebo jenom otvorem pro vtok (jímka). Váha 2400 kg

3) Podkladní prahy 600x300x150 mm  30kg

4) Norná stěna 400 kg

5) Poklop 1200 kg