Betonové skruže

Skruže jsou určeny pro stavbu jímek, retenčních nádrží , zásobníků vody apod. Kubaturu jímek je možno měnit počtem použitých skruží naskládáním na sebe, popř. zapojením do série.


Betonové sklepní segmenty

Stavba sklepu z našich dílů je časově nenáročná, finančně dostupná (každý zákazník si zvolí sestavu dle svých finančních možností) a v neposlední míře také nijak složitá. O jednoduchosti stavebnice hovoří i fakt, že ve většině případů si zákazníci realizují stavbu sklep svépomocí.


Betonové prefabrikáty

Železobetonový prefabrikovaný silniční panel nachází uplatnění zejména pro stavbu provizorních komunikací, průmyslových a zpevněných ploch.


Doprava

Zaměřujeme se na přepravy nákladů včetně montážních prací, kde pro manipulaci, skládání a vykládání nákladu se používají auta s hydraulickou rukou.